Praat mee over de APV

Geachte heer, mevrouw,

 

De Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Oisterwijk 2015 (APV) wordt binnenkort ingetrokken en vervangen door een nieuwe, geactualiseerde APV. De gemeente stelt inwoners, bedrijven en organisaties van onze gemeente graag in de gelegenheid om hier een bijdrage aan te leveren. Daarom nodigen wij u uit om te reageren op de ontwerp APV.

 

Schriftelijke reacties

De tekst van de ontwerp APV vindt u op www.oisterwijk.nl/apv vragen of suggesties kunt u uiterlijk tot en met 27 juni 2019 aan ons doorgeven. Dit kan schriftelijk, door een brief te sturen aan de gemeente Oisterwijk, t.a.v. het college, postbus 10101, 5060 GA Oisterwijk of u kunt een reactieformulier invullen op www.oisterwijk.nl/apv. Als u een terugkoppeling op uw reactie wilt, kunt u dat op dit formulier of in uw brief aangeven. U ontvangt dan t.z.t. de reactienota.

 

Mondelinge reacties

Ook kunt u uw reactie of suggestie mondeling doorgeven op dinsdag 25 juni 2019 tussen 19:00 uur en 20:00 uur in het Raadhuis aan De Lind 56 in Oisterwijk. Voor deze avond kunt u zich aanmelden op www.oisterwijk.nl/apv. Als u een terugkoppeling op uw reactie wilt, kunt u dat op het aanmeldformulier aangeven. U ontvangt dan t.z.t. de reactienota.

 

Vervolg

Wij verzamelen de schriftelijke en mondelinge opmerkingen en suggesties op de ontwerp APV en beoordelen deze daarna. De ontwerp APV wordt ten slotte in al dan niet gewijzigde vorm ter besluitvorming aan de raad aangeboden. Naar verwachting is dit in oktober 2019.

 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. Mocht u over de inhoud van deze brief nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Noortje Verschuuren of Alexander Deliën, zij zijn telefonisch bereikbaar via 013 -529 13 11 of via e-mail Noortje.Verschuuren@oisterwijk.nl en Alexander.Delien@oisterwijk.nl