Home 2017-01-02T21:09:30+00:00

Bedrijven Contact Oisterwijk

De ondernemersvereniging “Bedrijven Contact Oisterwijk”, afgekort BCO, is in 2009 op initiatief van een aantal ondernemers op de bedrijventerreinen Laarakkers en Kerkhoven opgericht. De doelstelling is helder en logisch: behartiging van de belangen van de ondernemers op deze bedrijventerreinen in het algemeen, maar natuurlijk die van de leden in het bijzonder.

Door de initiatiefnemers van destijds, is de vereniging uitgegroeid tot zo’n 58 leden. Deze bedrijven op de Laarakkers en Kerhoven vertegenwoordigen gezamenlijk een economische potentieel  binnen de Oisterwijkse gemeentegrenzen.

Het gaat hierbij niet alleen om de grote bedrijven die iedereen wel kent; nee, ook kleinere, ambachtelijke bedrijven en dienstverleners gevestigd op de Laarakkers en Kerkhoven, voelen zich bij de BCO thuis. Hierdoor kent de BCO de gemeenschap-pelijke kracht van het getal. De BCO is dan ook, onder andere, hét aanspreekpunt voor de gemeente Oisterwijk. Zowel kleinere en grote bedrijven kunnen hiervan profiteren…

De belangrijkste doelstellingen en taken

Over de BCO

Groei door samenwerken. Het spreekt bijna voor zich dat met nog meer, meer bereikt kan worden. De twee bedrijventerreinen Laarakkers en Kerkhoven zijn samen gesmolten tot één collectief onder de naam BCO. Door de krachten te bundelen en met een gezamenlijke visie naar buiten te treden, staan we als ondernemers sterk en kunnen we veel meer bereiken. We informeren onze leden met nieuwsbrieven en persberichten over ontwikkelingen in Oisterwijk en onze regio, die voor uw onderneming van belang kunnen zijn.

Samenwerking

BCO onderhoudt goede contacten met andere belangen- en zusterverenigingen, zowel in Oisterwijk als elders in de regio.We leren van elkaars ervaringen en door samen te werken creëren we een sterkere positie richting allerlei instanties.We hebben overleg met onder andere Stichting Criminaliteitspreventie, BZW, De Toestroom, en zusterverenigingen in Tilburg.

Belangenbehartiging

Enkele punten waar BCO zich inzet zijn:
+ Onderhouden van contacten met de verschillende stakeholders
+ Het monitoren van overheidsplannen
+ Voorkomen van leegstand en verpauperin9
+ Infrastructuur +Bereikbaarheid bedrijventerreinen
+ Verbetering aankleding bedrijfsterreinen +Reclame voor het gebied
+ Streven naar business-to-business mogelijkheiden
+ MVO oplossingen +Veiligheid

De kracht van het collectief

Als vereniging staan we sterk in de samenwerking met publieke partijen, zoals de gemeenteOisterwijk. Samen kunnen we slagvaardig werken aan de gemeenschappelijke doelen; het bevorderen van de veiligheid, promotie van het gebied en zorgen voor goede bereikbaarheid.

Maar ook gezelligheid

In praktijk blijkt dat de ondernemers op Laarakkers en Kerkhoven elkaar niet kennen. Bedrijven weten niet van elkaar wat ze doen. Essentieel is het dat we om deze reden regelmatig bijeenkomsten in een informele sfeer organiseren. Denk hierbij aan jaarvergaderingen, kennisavonden, een jaarlijks uitje, enzovoort.