Keurmerk Veilig Ondernemen

Wat houdt het KVO in?

Het Keurmerk Veilig Ondernemen verbetert op een gestructureerde manier de veiligheid van bedrijventerreinen. Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan de bedrijfsvoering behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Ondernemers kunnen het niet alleen. Gemeente, politie en brandweer ook niet. Het KVO helpt de betrokken partijen gezamenlijk afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. De veiligheidsproblemen worden in kaart gebracht, oplossingen gezocht en maatregelen genomen.

Met maatregelen zoals (overval)preventietrainingen, betere openbare verlichting, georganiseerd toezicht en brandpreventie zorgen lokale partijen voor een schoon, goed onderhouden en veiligere omgeving. De uiteindelijke beloning is het Keurmerk Veilig Ondernemen voor het hele bedrijventerrein.

 

Wat levert het op?

Minder criminaliteit.

Financiële voordelen door korting op verzekeringspremies.

Bedrijfsschade neemt af.

Snelle en directe communicatie tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer.

Ondernemers en hun personeel voelen zich veiliger.

De klant voelt zich prettiger in het gebied.

Beter imago voor het bedrijventerrein.

Het bedrijventerrein trekt nieuwe bedrijven aan die zich hier willen vestigen.

Schaalvoordeel bij inkoop van veiligheidsmaatregelen.

 

Stand van zaken tot nu toe.

U en collega bedrijven op het bedrijventerrein is gevraagd een enquete in te vullen teneinde een beeld te krijgen wat er speelt bij u als ondernemer. Om een indruk te krijgen die representatief is, was en minimale response benodigd. “Wel gefeliciteerd. Responseis prima gehaald, en wij kunnen dus nu naar de volgende stap. Een mooi resultaat”; aldus de KVO projectleider vanuit MKB Nederland.

Dit betekent fase 1 – het vergaren van informatie – afgerond is. In oktober brengen we de resultaten van de enquete - i.c.m. de gegevens die de Gemeente voorhanden heeft - in kaart. Met deze gegevens wordt de basis gelegd voor de aanvang van gestructureerd parkmanagement. Het officiële KVO certificaat hopen we begin 2019 in ontvangst te mogen nemen.

We houden u over de verdere voortgang op de hoogte.

 

Heeft u vragen mbt het KVO –traject, wendt u zich dan tot kvo@bcoisterwijk.nl

Wilt u zichzelf verdiepen in KVO? Ga naar https://www.hetkeurmerkveiligondernemen.nl